Interim Manager afd. Werk

Standplaats:
Arnhem
Startdatum:
12.11.2018
Einddatum:
30.04.2019
Uren per week:
36

AevesBenefit is voor de gemeente Arnhem op zoek naar een Interim Manager voor de afdeling Werk. 

De afdeling Werk bestaat uit ongeveer 70 mensen. De afdeling is de laatste jaren door 1 manager aangestuurd. De afdeling zal nu worden gesplitst,omdat de span of control in combinatie met inhoudelijke vraagstukken en ontwikkelingen te veel is voor 1 manager.

De interimmanager zal intensief gaan samenwerken met een tweede manager van het andere deel van Werk. Behalve de twee managers is er ook een extern adviseur werkzaam op de afdeling die zich bezig houdt met ontwikkelingen op het gebied van wijkgericht werken, caseloadgesprekken met medewerkers, aansluiting van werk bij ketenpartners als het ontwikkelbedrijf en het werkgeversservicepunt en ontwikkeling van werkwijzen die sneller leiden tot uitstroom van uitkeringsgerechtigden. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen ligt bij de managers.

De managers zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het cluster als geheel. Die ontwikkeling ziet op meer integraal, mensgericht en preventief werken en op een betere rol van werk en inkomen in de keten. Van zelf begeleiden naar regie. Naast de organisatorische verantwoordelijkheden zijn de managers ook aangesloten op inhoudelijke ontwikkelingen waarbij met name het programma doorbraak naar werk van belang is. Dat programma gaat uit van preventie en het zo goed en snel mogelijk begeleiden naar werk, tenzij dat niet mogelijk is. Daarbij is door het College bepaald dat Arnhem meer mensen moet laten uitstromen. Het College heeft zich tot doel gesteld te stijgen naar landelijk gemiddeld niveau en daarnaast 500 mensen extra uit de bijstand te helpen.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten