Projectleider archivering

Standplaats:
Den Haag
Startdatum:
18.11.2013
Einddatum:
18.12.2031
Uren per week:
16

AevesBenefit is voor het Programma Rijk aan Informatie, Ministerie van OC&W op zoek naar een Projectadviseur webarchivering.

Opdrachtomschrijving
De inzet van de projectadviseur is voor 16 uur per week. Datum van ingang is z.s.m. Vooralsnog wordt de opdracht verleend voor ca. twee maanden, met vooruitzicht op verlenging (mogelijk tot 1 mei 2019). De taakinvulling van de projectadviseur bestaat uit: - Gevraagde en ongevraagde advisering aan projectleider en programmadirecteur over projectuitvoering - Deelname aan projectteamoverleg, kernteamoverleg RAI en overleggen met de stakeholders van het project - Inhoudelijk bijdragen aan opstellen projectdocumentatie (o.a. Voortgangsbericht Stuurgroep) - Inhoudelijk bijdragen aan opstellen deelproducten en deelactiviteiten (o.a. klankbordgroep) - Vervanging van de projectleider bij afwezigheid

Aard van relatie opdrachtgever - opdrachtnemer:
De projectleider stuurt het project aan. De programmadirecteur is eindverantwoordlijke van het project. De projectadviseur adviseert gevraagd/ongevraagd in eerste instantie de projectleider. De opdracht wordt in samenspraak met de projectleider uitgevoerd. Er vindt sturing plaats op resultaat en indien noodzakelijk op het proces.

Achtergrond opdracht:
Het project Webarchivering heeft als doelstelling om te komen tot implementatie van een eenduidige archiveringspraktijk voor openbare websites van de Rijksoverheid. Daartoe wordt toegewerkt naar een implementatieplan voor het archiveren van websites van de Rijksoverheid. De aanpak bestaat uit een aantal onderdelen: 1. Het uitvoeren van een impactanalyse vervroegde overbrenging door het Nationaal Archief (rapport) 2. Het opstellen van een richtlijn (handreiking of kader) Webarchivering door CIO Rijk. 3. Het opstellen van een implementatieplan bestaande uit een aanbestedingsvoorstel voor het creëren van een centrale voorziening (inregelen van de harvesting door een marktpartij).

Organisatorische context en cultuur:
Het project Webarchivering is een van de projecten van het rijksbrede programma Rijk aan Informatie. Opdrachtgevers voor dit programma zijn BZK en OCW. Er is een interdepartementale stuurgroep. Zie voor meer informatie www.rijkaaninformatie.nl.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten