Projectleider Brandveiligheid

Standplaats:
Tilburg
Startdatum:
18.11.2019
Einddatum:
19.06.2011
Maximaal tarief:
€ 75.00
Uren per week:
36

AevesBenefit is voor het RVB op zoek naar een Projectleider Brandveiligheid. 

Opdrachtgever 
Het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt voor de afdeling Realisatie Oost in Tilburg een projectleider brandveiligheid.

Directie Vastgoedbeheer De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

De afdeling Realisatie Oost 
De afdeling Realisatie Oost is (samen met de afdeling Realisatie West) integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen en leegstand. Afdeling Realisatie Oost bestaat uit: sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland, Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant en Limburg).

Team 
Het cluster OPM2 Oost Brabant en Limburg van de sectie Zuid omvatten de functies clusterhoofd, (senior) medewerker vastgoed en infrastructuur, projectmanager, projectleider en projectondersteuner.

Opdrachtomschrijving 
Je draagt als projectleider zorg voor de beheersing en coördinatie van de activiteiten en processen voor de toegewezen projecten door het bewaken van en toezien op de algehele procesgang, het inzetten van middelen en de bewaking van planningen, kosten en integrale kwaliteit. Tevens draag je zorg voor de opdracht en /of offerteaanvraag van de klant door het analyseren van het programma van eisen en het opstellen van projectplannen. Daarnaast doe je voorstellen ter verbetering van het proces in brede zin en vervul je de rol van frontoffice voor de onder jouw vallende projecten.

Concreet betekent dit in deze functie dat jij je richt op de coördinatie van het toezicht en op de uitvoering van het MBL programma fase 2. Dit omvat het brandveilig maken van diverse gebouwen op diverse locaties in Zuid Nederland.

De projecten van het Rijksvastgoedbedrijf worden veelal uitgevoerd in een politiek gevoelige omgeving. De projectleider dient zich in een dergelijk spanningsveld goed staande te houden. Een projectleider van het Rijksvastgoedbedrijf is een stevige teamspeler die samenwerken als vanzelfsprekendheid ziet om een project tot een succes te maken.

Werkzaamheden:

 • Het uitvoeren/overnemen van de landelijke service contracten
 • Het houden van startbijeenkomsten met de toezichtteams
 • Het houden van overleggen met de klanten
 • Het toezien op de uitvoering van de verschillende opdrachten
 • Het (laten) uitvoeren van de Kwaliteitscontrole van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Het (laten) verzorgen van het financieel projectmanagement
 • Het bewaken van de planningen
 • Het in voorbereiding nemen van de interimmaatregelen
 • Het houden van overleg met inkoop m.b.t. de verwerving van marktpartijen voor de realisatie van de interimmaatregelen
 • Het (laten) verzorgen van de overdracht van de projectgegevens naar VGI
 • Het uitvoeren van de overige nader opgedragen werkzaamheden door het clusterhoofd OPM

Opdrachteisen 
Om een goede invulling te geven aan de functie is een voltooide opleiding hbo werk- en denkniveau in bij voorkeur een technische richting noodzakelijk. Affiniteit met de disciplines elektrotechniek, bouwkunde en werktuigbouwkunde is een pre, geen must. Projectmatig (samen) werken, uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie en financieel inzicht behoren tot de basisvaardigheden. Pro-activiteit en organisatie sensitiviteit zijn vereist. Houdt de voortgang in de gaten van eigen acties en van anderen. Moet kunnen organiseren. Een projectleider is klant- en resultaatgericht en is goed in staat om samen te werken. Heeft een goed ontwikkeld analytisch vermogen en is initiatiefrijk. Is in staat om het werk goed te plannen en te organiseren met oog voor de omgeving, maar ook voor de eigen ontwikkeling in het werk. Verder beschikt de projectleider over ervaring en vaardigheid voor het realiseren van projecten en het aansturen van een projectteam.

Competenties:

 • Communicatiefvaardig in woord en geschrift
 • Een flexibele houding en snel kunnen reageren op veranderende situaties
 •  Pro-actief
 • Stressbestendig
 • Affiniteit met techniek en vastgoed
 • Zelfstandig, assertief, doorzettingsvermogen en proactief handelen
 • Bekendheid met Oracle, Projectwise of Filenet of soortgelijke programma’s
 • Ervaring in organiseren en plannen
 • Succesvol samenwerken in teamverband

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten