Projectleider Brandveiligheid Gebouwen RVB

Standplaats:
Arnhem
Startdatum:
03.12.2018
Einddatum:
28.02.2019
Maximaal tarief:
€ 71.00
Uren per week:
36

AevesBenefit is voor het Rijksvastgoedbedrijf in Arnhem op zoek naar een Projectleider. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waarop mensen kunnen vertrouwen. Zo maakt BZK zich sterk voor betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. Eén van de directoraten betreft DG VOBR, waarvan het Rijksvastgoedbedrijf onderdeel is.

Rijksvastgoedbedrijf 
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland: 81.000 hectare en 13,3 miljoen m² bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van de vastgoedonderdelen de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en -ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De directie Vastgoedbeheer 
De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch Beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

De afdeling Realisatie Oost
De afdeling Realisatie Oost is (samen met de afdeling Realisatie West) integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen en leegstand. Afdeling Realisatie Oost bestaat uit: sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland, Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant en Limburg).

Sectie Oost 
De sectie Oost van de afdelingen Realisatie Oost, bestaande uit de clusters Object- en Project Management (OPM), Bouwkunde, Elektrotechniek en Werktuigbouw, is verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

  • Het inplannen van onderhoudsactiviteiten door leveranciers bij de klant en het bewaken van de planning en uitvoering.
  • Het afroepen van leveranciersdiensten op basis van Instandhouding/Planmatig Onderhoud (ISH/PO) en Dagelijks Onderhoud/Niet Planbaar Onderhoud (DO/NPO). Signaleren knelpunten storingsopvolging en risico's voor wet- en regelgeving.
  • Onderhouden van klantcontacten: eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau.
  • Prestatieverklaringen op uitgevoerd werk.
  • Uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten tot € 1 mln. Eventueel daaraan gekoppelde tijdige en volledige facturering aan gebruiker.
  • Signaalfunctie aspectprogramma’s. Acties extern naar klant, installateurs, intern naar afdelingen en directies.
  • Aangaan en uitvoeren service-overeenkomsten

Cluster OPM
Een cluster OPM van de sectie Realisatie omvat de functies Clusterhoofd, objectmanager, projectleider en projectondersteuner. Als Projectleider ben je verantwoording verschuldigd aan het Clusterhoofd OPM regio Oost.

Project 
De Projectleider is binnen de organisatorische kaders integraal verantwoordelijk voor één of meerdere (brandveiligheids)projecten tegelijk van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)in Gelderland en Flevoland. De projectleider geeft hierbij leiding aan een projectorganisatie en stuurt een project, eventueel als onderdeel van een programma, conform gemaakte afspraken en procedures aan. De projectleider maakt afspraken over de inzet van deskundigen op E, B en WTB gebied binnen de sectie Oost en werkt samen met collega's van Kennis en Inkoop. De projectleider legt verantwoording af aan het clusterhoofd Object- en Projectmanagement De projecten van het RVB worden veelal uitgevoerd in een politiek gevoelige omgeving. De projectleider dient zich in een dergelijk spanningsveld goed staande te houden. Een projectleider van het RVB is een stevige teamspeler die samenwerken als vanzelfsprekendheid ziet om een project tot een succes te maken.

Eisen:
Om een goede invulling te geven aan de functie heeft de projectleider een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en ervaring als projectleider op het terrein van het onderhoud en kleine nieuwbouw van vastgoed. Heeft ervaring met het uitvoeren van projecten in programma verband. Verder heeft de projectleider ervaring bij het formuleren van een adequate aanbestedingsstrategie en het opstellen van relevante aanbestedingsdocumenten. Vanzelfsprekend heeft de projectleider ervaring in het begeleiden en aansturen van leden projectteam en derden. De projectleider heeft een heldere visie op en kennis van project- en programmamanagement. In zowel theorie als praktijk. Is bedreven in het leiden en aansturen van projectteam(s) bestaande uit verschillende disciplines en in het omgaan met de kritische gebruikers van het Rijksvastgoed. Is zich bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en partijen (bv RVB, klanten en gebruikers, externe adviseurs, aannemers) is in staat de aanpak hierop af te stemmen. Weet tijdig de (politieke) afbreukrisico’s voor de bewindspersonen en het Rijksvastgoedbedrijf te onderkennen en anticipeert met de juiste interventies en stevigheid. Moet snel en adequaat kunnen handelen en werken, onder tijdsdruk, veranderingen en onverwachte situaties. Geen ja-maar mentaliteit, maar proactief, (mee)denken en handelen in oplossingen, binnen de geldende kaders en richtlijnen. Communicatief sterk. Het samenwerken in multidisciplinaire teams is een vanzelfsprekendheid. Resultaatgericht en in staat om de mening van anderen te beïnvloeden. De projectleider moet oog hebben voor externe ontwikkelingen die in relatie staan tot het vakgebied en weet deze te vertalen naar eigen werkzaamheden. In staat zijn om ook aan niet vakgenoten de essentie van projecten over te brengen.

Competenties:
- Stressbestendig
- Flexibel
- Proactief
- Communicatief sterk
- Resultaatgerichtheid
- Adviesvaardig
- Politiek bestuurlijke sensitiviteit
- Organisatiesensitiviteit
- plannen en organiseren;

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten