Projectleider Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Standplaats:
Groningen
Startdatum:
18.11.2005
Einddatum:
19.05.2005
Uren per week:
36

AevesBenefit is voor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) op zoek naar 3 Projectleiders. 


TCMG:
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen behandelt alle schadeaanvragen die gerelateerd zijn aan beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg. 

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bestaat uit twee deelcommissies:

  • De deelcommissie mijnbouwschade besluit over aanvragen tot schadevergoeding en eventuele overlastvergoedingen.
  • De deelcommissie bezwaar besluit over bezwaren die worden ingediend tegen de besluiten van de deelcommissie mijnbouwschade.

De deelcommissie bezwaar wordt bijgestaan door de commissie advisering bezwaarschriften, die advies geeft over de ingediende bezwaren.
De Commissie moet voortvarend, ruimhartig, rechtvaardig en onafhankelijk besluiten over aanvragen tot schadevergoeding. Met deze woorden staat het ook
beschreven in het Besluit mijnbouwschade Groningen waarmee de minister van Economische Zaken en Klimaat de Commissie heeft opgericht.

Wie kan bij de TCMG terecht met een aanvraag voor de vergoeding van schade?
Personen en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf kunnen een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Een aanvraag tot schadevergoeding aan bijna alle gebouwen wordt door de Commissie in behandeling genomen. Ook agrarische bedrijven kunnen een aanvraag indienen bij de Commissie. Het grootbedrijf kan geen beroep op de TCMG doen.

Onder de gebouwen waarvoor een aanvraag tot vergoeding van de schade bij de Commissie kan worden ingediend, vallen ook monumenten en karakteristieke en
beeldbepalende gebouwen. Uitgezonderd van de werkzaamheden van de Commissie zijn industriegebouwen en infrastructurele werken.

De projectleider die TCMG zoek moet het volgende doen:
Helpen om TCMG organisatie verder in te richten, met name afdeling veldwerk waar een aantal processen nog niet op orde zijn en moeten worden ingeregeld.
Daarnaast meehelpen in productielijn.

Opleveringsresultaat:
Op orde brengen productielijn m.b.t. zienswijzes/toetsing

  • Inregelen contractmanagement en beheersing contract vier aannemers
  • Begeleiden/meedraaien projecten om tactische kaders deskundigen in te regelen.

Competenties:
Plannen en organiseren, resultaatgericht en goed kunnen samenwerken.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten