Projectmanager projecten KPU-bedrijf

Standplaats:
Soesterberg
Startdatum:
22.04.2019
Einddatum:
31.03.2020
Maximaal tarief:
€ 105.00
Uren per week:
36

Samen met AevesBenefit zjn wij voor het Ministerie van Defensie op zoek naar een Projectleider Kleding- en persoonsgebonden uitrusting.
De sluitingsdatum voor deze aanvraag is VRIJDAG 5 APRIL 9H00

Maximum tarief is € 105.00 inclusief reiskosten, exclusief BTW.


Ministerie van Defensie 
Het Ministerie van Defensie wordt gevormd door het kerndepartement (de zogeheten Bestuursstaf), het Commando DienstenCentra, de Defensie Materieel Organisatie en de Operationele Commando’s: Commando Landstrijdkrachten, Commando Luchtstrijdkrachten, Commando Zeestrijdkrachten en Koninklijke Marechaussee. Bij het Ministerie van Defensie (Opdrachtgever) werken in totaal ongeveer 58.000 personen, waarvan 42.000 militairen. Voor meer informatie over de Defensie organisatie kunt u de website www.mindef.nl raadplegen.

Commando Diensten Centra
Het CDC voorziet in alle randvoorwaarden en faciliteiten zodat de Operationele Commando’s zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Het CDC levert voorzieningen op het gebied van: huisvesting, catering, gezondheidszorg, logistiek, transport, personeel en organisatie en facilitaire dienstverlening. De uitvoering van de aanbesteding geschiedt door het CDC - Divisie Facilitair & Logistiek (DF&L) - Vraag en Aanbod Management (VAM) - Inkoop & Contracten van het ministerie van Defensie.

Organisatie
De werkzaamheden worden verricht binnen het bureau Projectmanagement bij de afdeling Ketenmanagement van het KPU-bedrijf. De doelstelling van de afdeling Ketenmanagement KPUBedrijf is — binnen de DMO — hét kennis- en materieellogistiek centrum de onmisbare partner voor Defensie te zijn en te voorzien in, het instandhouden van, de verbetering van en afstoting van alle kleding- en persoonsgebonden uitrusting van het toegewezen assortiment. Gebaseerd op kennis van het operationeel optreden, kennis van de kleding- en persoonsgebonden uitrusting en haar specifieke vakkennis draagt de afdeling Ketenmanagement bij aan de materiële beschikbaarheid en instandhouding van deze kleding- en persoonsgebonden uitrusting gedurende de gehele levenscyclus en onder alle operationele omstandigheden. Het doel van het Bureau Projectmanagement is om conform de Prince2 projectsystematiek projecten met succes af te ronden en risico’s tot een minimum te beperken. Het Bureau Projectmanagement is verantwoordelijk voor de, conform SG aanwijzing A-970, voorwaartse en achterwaartse projectmatige aansturing van afdeling overstijgende verwervingsprojecten, betreffende de aan haar, conform SG-aanwijzing A-922, toegewezen assortimenten kleding en persoonsgebonden uitrusting. Het Bureau Projectmanagement opereert door het toepassen van de PRINCE2-methodiek voor projectmanagement. Het Bureau Projectmanagement bestaat uit een projectmanager senior, een projectmanager junior en een medewerker projectondersteuning. Het Bureau rapporteert direct aan het afdelingshoofd Ketenmanagement. Functionaris is belast met het realiseren van projecten, het analyseren van defensiebrede ontwikkelingen en het zorgdragen voor continue procesverbeteringen.

Werkzaamheden
1. Realiseren van multi- en interdisciplinaire projecten door:
▪ het leiding (plannen, verdelen en bewaken van werkzaamheden) geven aan projectteams;
▪ het uitvoeren en realiseren van Prince II documenten als business case, projectvoorstel, projectaanpak en faseplannen;
▪ het opstellen, uitvoeren en bewaken van een PvA (PID) met capaciteits- mijlpaal-, activiteiten,financiële- en tijdsplanning;
▪ het vertalen van behoeftes, wensen van de klant;
▪ het opmaken van een voorcalculatie en bewaken van het projectbudget;
▪ het tussentijds uitvoeren van (kwaliteit)controles; 
▪ het beoordelen van het Programma van eisen (PvE) het opstellen van (periodieke)rapportages en instandhoudingsplan, het bewaken van de kwaliteit van de te leveren diensten en het uitvoeren van projectevaluaties;
▪ het in nauw overleg met de accountmanager gebruikers opstellen van het acceptatienota, wijzigingsnota, realisatiememorandum, assortimentsinstructies, risico-evaluatie als ook van een bijdrage aan de in- en afvoerinstructie;
▪ het coachen van de projectmedewerker
▪ het bijdragen aan het opstellen van een (gebruikers)handleiding;
▪ het tussentijds en achteraf evalueren van het project (PDCA).
2. Analyseren van defensie brede ontwikkelingen door:
▪ het volgen van relevante defensie brede ontwikkelingen op materieelgebied
▪ het adviseren van gebruikers, opdrachtgevers en leveranciers over de geanalyseerde gegevens
▪ het rapporteren over geconstateerde productgebreken
▪ het doen van voorstellen over verbeteringen en het rationaliseren en standaardiseren van assortimenten;
3. Draagt zorg voor continue procesverbeteringen door:
▪ het adviseren van het hoofd ketenmanagement en inzake de invoering van projectmanagement;
▪ het trainen en begeleiden van werknemers van het KPU-bedrijf die deelnemen in (andere) projecten;
▪ het opzetten van formats, richtlijnen en verdere tools voor wat betreft projectmanagement.
4. Coördineert en plant het onderhanden werk (OHW) van de projectmedewerker.

Speelruimte 
▪ Functionaris is verantwoording verschuldigd voor wat betreft de functievervulling en de kwaliteit van de adviezen aan het hoofd van de afdeling Ketenmanagement;
▪ Kader waarbinnen wordt gewerkt: SG-Aanwijzing Projectgewijs werken, de materieel logistieke regelgeving Defensie, het Handboek Verwerving en het Handboek Europees aanbesteden zijn van belang voor de werkwijze en bepalen zijn vrijheid bij het nemen van besluiten het project betreffende;
▪ Functionaris neemt beslissingen over: de inhoud van zijn adviezen, de wijze waarop het projectteam wordt aangestuurd en hoe deelproducten tot stand komen.

Kennis, inzicht en vaardigheden
▪ Brede generalistische theoretische kennis op gebied van logistiek en gespecialiseerd in projectmanagement met inzicht in financieel-economische aspecten;
▪ Kennis van het materieel-logistieke proces;  ▪ Inzicht in de structuur, processen en werkwijze van Defensie; ▪ Inzicht in relevante ontwikkelingen binnen de DMO-organisatie en de klanten;
▪ Vaardigheid in leidinggeven aan projectteams;
▪ Vaardigheid in het opstellen van rapportages en projectdocumentatie.

Contacten
▪ Met gebruikers en leveranciers, krijgsmachtdelen en agentschappen om tegenstrijdige belangen op een lijn te krijgen en over projectmatige aangelegenheden;
▪ Met lijn (resource) managers binnen en buiten KPU om de belangen van het project af te stemmen; ▪ Met Defensieonderdelen en nationale instanties om af te stemmen;
▪ Met verschillende afdelingen binnen DM0 over projecten om af te stemmen;
▪ Met projectverwerving ten aanzien van contractuele en commerciële aspecten van het project om af te stemmen. KWALIFICATIES

Kennis/Opleidingseisen: 
▪ HBO diploma (bachelor) /WO bij voorkeur Bedrijfskunde aangevuld met een verdieping op logistiek en/ of projectmanagement; Aanvullende leiderschapstrainingen:
▪ Prince II Practioner en kennis van Principal Tool Box (PTB). Ervaringseisen: ▪ Zeer ruime ervaring binnen de materieellogistiek ▪ Zeer ruime ervaring met projectmanagement

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten